OM

En loge med historie

Johanneslogen Christian til Palmetræet er den ældste af i alt tre loger i Danmark, arbejdende efter det »Schröderske Ritual«, udviklet i år 1801 af Friederich Schröder, Stormester for Storlogen af Hamborg 1814-1816.

 

Ritualet er, i sine grundlæggende principper, baseret på et gammelt engelsk ritual udgivet i 1790, angiveligt som et såkaldt »Forrædderskrift«, og hviler på James Andersons Konstitutionsbog af 1723 for ”Storlogen af London” med Frimurerens gamle Pligter.

 

Logens historie tager sit udspring i en irregulær loge, en såkaldt vinkelloge, De tre Hjerter, oprettet i begyndelsen af 1890'erne. 9 brødre af denne ønskede dog retmæssige logeforhold, hvilket gjorde at de i dagene 7.- 8. juli år 1900 regulært blev indviet i de tre Johannesgrader i Hamborg-logen ”Ferdinande Caroline”. Denne handling tilskyndede efterfølgende disse brødre til i september måned samme år at indsende begæring om patent til Storlogen af Hamborg for oprettelse af en loge i København. Dette andragende blev dem opfyldt, og med dette patent i hånden stiftedes ”Johanneslogen Christian til Palmetræet" allerede den 17. november år 1900.

 

Denne handling faldt naturligt nok ikke i god jord hos Den Danske Frimurerorden (D.D.F.O.) der som suveræn dansk Storloge besad retten til oprettelse af nye loger - Spregelretten - hvilket bevirkede at logen ikke opnåede den legalitet som brødrene ved deres handlinger havde forventet, og som efterfølgende resulterede i at logen helt frem til 1959 var henhørende under Storlogen af Hamborg.

 

Disse forhold blev ved positiv medvirken af D.D.F.O. glædeligt ændret, og i 1959 fik logen, sammen med de to andre loger arbejdende efter Schröders ritual, gensidig overenskomst med D.D.F.O. idet "St. Joh. Logeforbundet A.G.F.A.M. De gamle Pligter".

 

I dag. "Johanneslogeforbundet A.G.F.A.M". - dannedes, og med dette indførtes besøgsret systemerne/ritualerne imellem, lige som det blev brødrene muligt at erhverve Ordenens højgrader - om de opfyldte betingelserne for dette.

 

Copyright © All Rights Reserved