FRIMURERI HVORFOR

 

Frimureri hvorfor?

 

De fleste mennesker har et ønske om at finde en mening med tilværelsen.

 

De søger efter holdninger og faste værdier – søger efter noget, der for dem er vigtigt og værdifuldt - noget de kan bygge deres liv på – og meget gerne et liv i fællesskab med ligesindede.

 

Her kan frimureriet være løsningen. Frimureriet har gennem flere hundrede år samlet mænd der søgte et fællesskab hvor man under broderlige former og gennem smukke ritualer og ceremonier tilstræber både åndelig fordybelse og udfordringer.

 

Frimureriet var tidligere noget man ikke talte om – der var tavshed omkring det at være medlem af en loge – og der var tavshed om frimureriets formål og opgaver.

 

Ofte vidste den der skulle optages, overhovedet intet om hvad han gik ind til.

 

Sådan er det imidlertid ikke mere. I dag fortæller vi meget gerne interesserede om, hvad frimureriets grundidé er - altså, hvad målet er for vort arbejde.

 

Ligeledes ønsker vi, at en kommende frimurers ægtefælle eller samlever har en viden om, samt forståelse for det der foregår i frimureriet. Det frimureriske arbejde må på ingen måde – og på intet tidspunkt – gribe mere eller mindre forstyrrende ind i familielivet.

 

På vore informationsmøder, der afholdes af de enkelte loger, ser vi derfor meget gerne at alle interesserede deltager, således at man der får et indtryk af hvad det vil sige at være frimurer.

 

For at blive optaget som frimurer i logen "Christian til Palmetræet" kræves der ikke dåbsattest. Vi optager mænd uanset deres religiøse tilhørssted og etnicitet.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved